Literatuur

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. New York, Cambridge University Press.

Costello, B., Wachtel, J. & Wachtel, T. (2010). Restorative circles in schools. Building community and enhancing learning. Bethlehem, IIRP.

Hopkins, B. (2011). The Restorative Classroom. Using Restorative Approaches to Foster Effective Learning. London, Optimus Professional Publishing.

Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Bohn Stafleu van Loghum.

Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam, Hogrefe.

Rombouts, D. (2000). Het Time-Out Project. Een preventieve werkvorm voor school-drop-outs. Leuven, Garant.

Ruigrok, J. & Oostrik, H. (2007). In plaats van schorsen. Handboek herstelrecht in het onderwijs. Esch, Quirijn & KPC Groep.

Seikkula, J., Arnkil, T. & Eriksson, E. (2003) Postmodern society and social networks: Open and anticipation dialogues in network meetings. Family Process, 42, 185-204.

Tielemans, E. (2004). Energize II. Amstelveen, Stichting Lions Quest.

Walgrave, L. & Vettenburg, N. (red.). (2006). Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen. Leuven, Lannoo.

Vettenburg, N., Walgrave, L. & Van Welzenis, I. (2002). Maatschappelijke kwetsbaarheid: een theorie over systematische delinquentie door jongeren. In P. Goris & L. Walgrave (Eds.). Van kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie (pp. 39-76). Leuven: Apeldoorn, Garant 39-76.

Wachtel, T. & Mirsky, L. (eds.). (2008). Safer saner schools. Restorative Practices in Education. Bethlehem, IIRP.

Ykema, F. (2002). Rots en water. Een psychofysieke training voor jongens én meisjes. Praktijkboek. Amsterdam, uitgeverij SWP.