PROS Plus

In het vormingscentrum van PROS kan men terecht voor coaching, intervisie, supervisie, training en vorming. Er zijn verschillende thema’s waarvoor men terecht kan binnen PROS Plus: werken met proactieve cirkels, de social discipline window en de pedagogische dansvloer, verbindende communicatie, herstellend werken in onderwijs, implementatie van herstel binnen de school, reageren met impact. Deze thema’s kunnen aangeboden worden via:

  • Een pedagogische studiedag
  • Een specifieke trainingsvraag van de school
  • Een implementatietraject van de herstelvisie binnen de school
  • Een begeleidingstraject van een klas of een individuele jongere
  • Een vraag naar coaching of begeleiding binnen een onderwijstaak

U kan met uw vraag terecht bij Tom en Sanne. We bekijken samen uw vraag en werken een aanbod uit dat beantwoordt aan uw behoefte.

Vormings-
aanbod

Vormingsaanbod

Basisopleiding leren in dialoog

Tweedaagse opleiding met inleiding op het werken met proactieve cirkels, houding en pedagogische dansvloer, werken met herstelvragen.

Data: vrijdagen 8 november en 22 november 2024

Inschrijven kan per mail naar tom.vanwaterschoot@cggdepont.be

Voortgezette opleiding
tot hergo-moderator

Driedaagse opleiding rond visie herstel, herstelgesprekken, herstelcirkels en hergo.
Terugkommoment met reflectie op toepassingsoefening
Een basisopleiding rond herstel is vereist om te kunnen deelnemen.


Data:

Lente driedaagse: vrijdagen 7 februari, 22 februari en 14 maart 2025

Terugkomvoormiddag: 23 mei 2025

Inschrijven kan per mail naar tom.vanwaterschoot@cggdepont.be

Werken met proactieve cirkels

Twee halve dagen opleiding: introductie en training proactieve cirkels, oefentaken op school en reflectie en intervisie in terugkommoment.

de herstelhouding: werken vanuit
de pedagogische dansvloer.

Twee halve dagen opleiding: introductie mentalisatie, social discipline window, pedagogische dansvloer, oefentaken op school en reflectie en intervisie in terugkommoment.

Enkele reacties van
deelnemers op ons vormingsaanbod

“Dynamische opleiding. Tempo, methodiek en afwisseling zijn TOP!”

“Zeer leerrijk en on point. Veel nieuwe inzichten opgedaan.”

“Meteen bruikbaar. Beter inzicht in eigen handelen. Meer tools. Leuke energizers/mixers. Inspirerend”

Intervisiegroepen

Intervisie-
groepen

Intervisiegroepen

Binnen de Intervisiegroep ‘Herstelgericht werken op School’ wordt er actief gewerkt volgens de OASE-methodiek. Samen met andere leerlingbegeleiders worden gedachten en ervaringen uitgewisseld om vanuit een herstelgerichte visie conflictsituaties of moeilijke uitdagingen op school beter aan te pakken en te begrijpen.

Geïnteresseerd? pros@cggdeppont.be