Opleidingsaanbod PROS PLUS


Doorheen de jaren werd er omtrent verschillende thema's heel wat expertise opgebouwd.
Vanuit de wens om deze expertise te delen met het brede onderwijsveld, is PROS PLUS ontstaan.
We hebben ons opleidingsaanbod alvast gebundeld in dit portfolio.


"Voorzichtig-terug-naar-school"-script


Vorig schooljaar werktten we dit script uit om scholen te ondersteunen bij de gefaseerde heropstart (na een periode van schorsing van de lessen).
We geloven er sterk in dat deze tool, mits hier en daar een kleine aanpassing aan de actualiteit, ook dit schooljaar erg bruikbaar kan zijn.
Om die reden publiceren we het resultaat dan ook graag opnieuw op onze website.
We raden wel aan om de inhoud van dit script steeds te toetsen aan de actuele algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen m.b.t. COVID-19.


Uitgave boek: "Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school."


Ze hebben er keihard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn!
Onze collega’s Maria Beerten en Tom van Waterschoot bundelden hun ervaring in het boek:
"Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school."
De boekvoorstelling door onze auteurs kan je hier terugvinden.