UPDATE: 7 mei 2020: "Bereikbaarheid PrOS-Team" + "Voorzichtig terug naar school - script"


Beste leerlingenbegeleider, zorgcoördinator, leerkracht, schoolmedewerker, directie
In deze bizarre tijden zochten wij allen kanalen om onderwijs op een zinvolle manier te laten verder lopen. Huiswerkopdrachten en oefenmateriaal werden als thuisopdracht meegegeven, leerkrachten zochten contact via telefoon, whatsapp, email, huisbezoeken, traditionele postkaarten, Zoom en andere digitale omgevingen. Thans wordt er ook opnieuw ingezet op het aanbieden van nieuwe leerstof en worden ook daar creatieve initiatieven genomen. Er wordt in de media heel erg benadrukt hoe belangrijk het is om leerachterstand bij te werken en in te zetten op moeilijk bereikbare leerlingen.


Wat echter opvalt, is hoe leerkrachten de voorbije weken vooral hebben ingezet op het maken van contact, verbinding! Leren verloopt immers via contact tussen leerling en leerkracht, leerlingen onderling, onderwijzend personeel met elkaar,…  en net die contactmogelijkheden stonden de voorbije weken onder druk. Terecht maakten we ons allen zorgen over de jongeren die we moeilijk konden bereiken, we hebben allemaal de structuur van de school gemist om net in te zetten op jongeren die extra hulp of aandacht nodig hebben.


Daarom denken we dat het uiterst zinvol is om bij de heropstart van de school net in te zetten op verbinding. Voor sommige jongeren verliepen de voorbije weken vlot en makkelijk, voor anderen was het een hel of ontbrak positieve ondersteuning. Terug ‘thuis komen’ op de school is een belangrijk gegeven om het leerproces opnieuw op gang te brengen. Dit geldt overigens niet enkel voor de leerling, het geldt ook voor elke onderwijsprofessional die de school de voorbije weken heeft moeten missen.


Om tegemoet te komen aan de behoefte om op verhaal te komen en opnieuw bij elkaar aan te haken, stellen we het "Voorzichtig terug naar school - script" voor dat je hier kan downloaden. Het is een handleiding om op een gestructureerde manier ruimte te maken om bij elkaar opnieuw aan te haken. Uit dit script kunnen allerhande methodieken gebruikt worden om het contact bij de start opnieuw aan te gaan met de klas: je vindt er methodieken, regels, suggesties en concrete werkvormen. De leerkracht kan het script gebruiken ter inspiratie om de start van de lessen opnieuw aan te gaan.


Op het moment dat het oorspronkelijke script werd geschreven, waren de exacte veiligheidsmaatregelen, die de overheid zou opleggen aan de scholen, nog niet gekend. Bovendien hebben we de voorbije weken tevens gemerkt dat deze maatregelen snel durven veranderen. Het spreekt dan ook voor zich dat de inhoud van dit script steeds moet worden getoetst aan de actuele maatregelen die worden opgelegd. Mogelijks zijn een aantal elementen uit dit script hierdoor ook minder van toepassing of niet meer bruikbaar.


Ook de leerkracht als persoon stond onder druk de voorbije weken en ook de collega’s misten het contact in de leraarskamer, de uitwisseling ter inspiratie, het samen zoeken naar oplossingen voor specifieke moeilijkheden,… We stellen voor om ook te verbinden met het onderwijzend personeel enkele dagen vóór de scholen opnieuw opengaan voor de leerlingen. Op die manier krijg je als onderwijsprofessional ook de kans om opnieuw aan te haken bij elkaar.


Verbinding maken, zo belangrijk om er weer stevig tegen aan te gaan de laatste weken van dit schooljaar!


Ondertussen blijft het PrOS-team bereikbaar:
0483 / 66 16 42 (op werkdagen van 09u00 t.e.m. 16u00)
0479 / 73 44 57 (op werkdagen van 09u00 t.e.m. 16u00)
pros@cggdepont.be

PrOS is voor onderwijs in het arrondissement Mechelen:
bereikbaar voor advies(- en digitale begeleidings) vragen secundair onderwijs


PrOS is voor onderwijs in de stad Mechelen:
bereikbaar voor advies- en begeleidingsvragen basisonderwijs
bereikbaar voor advies- en begeleidingsvragen secundair onderwijs
bereikbaar voor advies- en begeleidingsvragen volwassenenonderwijs