Wat een
goed gedacht!

‘Wat een goed gedacht!’, zeggen we wel eens als iemand een goed idee heeft. PROS staat voor Positieve Relaties Op School en kan een goed gedacht zijn voor jongeren en onderwijsprofessionals. We weten immers dat goede, fijne en warme relaties op school bijdragen tot een gevoel van welzijn, voor zowel de leerkracht als de leerling. Je goed voelen op school verhoogt alle leerprestaties, vaak zonder dat dat extra moeite kost. Je goed voelen op school verhoogt ook het plezier in je werk en in het samenleven.

‘Goed gedacht!’ zeggen we als iemand goed heeft nagedacht over zichzelf en over de impact van eigen gedrag op anderen. Goed nadenken over onze relaties versterkt onze empathie en die hebben we nodig om op een goede en positieve manier met elkaar om te gaan. De school is een fantastische plek om na te denken: over leerstof, over geschiedenis, over taal, over vaardigheden, over elkaar, over samenleven. Hoe sterker we al deze perspectieven meepakken, hoe sterker de ontwikkeling van jongeren en hoe meer verbinding in de school!

Wie zijn wij?

Contact

Lange Ridderstraat 20
2800 Mechelen

015 42 08 32
pros@cggdepont.be