UPDATE: 28 augustus 2020: "Voorzichtig-terug-naar-school"-script


Vorig schooljaar werktten we een script uit om scholen te ondersteunen bij de gefaseerde heropstart (na een periode van schorsing van de lessen).
We geloven er sterk in dat dit script, mits hier en daar een kleine aanpassing, ook dit schooljaar erg bruikbaar kan zijn.
Om die reden publiceren we het dan ook graag hier opnieuw op onze website.
We raden wel aan om de inhoud van dit script steeds te toetsen aan de actuele algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen m.b.t. COVID-19.

 

UPDATE: 1 juli 2020: Uitgave boek: "Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school."


Ze hebben er keihard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn!
Onze collega’s Maria Beerten en Tom van Waterschoot bundelden hun ervaring in het boek:
"Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school."


Rest er ons nog om u een vlotte en fijne opstart van het schooljaar toe te wensen!