Partners

CGG De Pont

Het CGG De Pont is een tweedelijnsvoorziening in de gezondheidszorg die erkend is en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap.

Vanuit vestigingsplaatsen te Boom, Lier en Mechelen en een antennepost te Heist-op-den-Berg biedt het preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Tevens is er een forensisch team.

Onze buddywerking brengt mensen met psychische problemen in contact met andere mensen om samen vriendschappelijk activiteiten te doen.

Preventief wordt vooral gewerkt rond drugs en zelfmoord. Bovendien is er een PrOS-werking die kinderen, jongeren en scholen ondersteunt om te komen tot Positieve relaties Op School (PrOS).

De hulpverleningsteams zijn multidisciplinair samengesteld met o.a. psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, ... Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen informatie met respect voor de privacy. Als patiƫnt kan u ook steeds rekenen op bepaalde rechten die zijn vast gelegd in de wet op de patiƫntenrechten. Daarbovenop zijn er voor minderjarigen nog specifiekere bepalingen vastgelegd.

www.cggdepont.be

Stad Mechelen

De stad ontwikkelde samen met de onderwijspartners verschillende projecten vanuit een onderwijsflankerende visie.

De projecten hebben uiteenlopende thema's en stimuleren onder andere de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, het verbeteren van het gebruik van de Nederlandse taal, veilig en op een duurzame manier verplaatsen naar school en weer naar huis, spijbelen, ...

www.mechelen.be

Departement welzijn en onderwijs

www.ond.vlaanderen.be