Visie

PrOS staat voor Positieve relaties Op School en baseert zich op drie belangrijke stellingen.

Een gedragsprobleem op school zien we als een verontrustend signaal voor de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Problemen rond gedrag staan meestal niet op zichzelf.

Jongeren nemen de moeilijkheden die ze ervaren mee naar school en uiten deze daar. Soms doen zij dat door stil en teruggetrokken te zijn, maar soms ook door zich te laten horen in verbaal of fysiek agressief gedrag.

Het is niet altijd eenvoudig om de redenen voor dit gedrag juist in te schatten. Zeker omdat zulk gedrag de dagelijkse gang van zaken op school verstoort. PrOS tracht te werken met de signalen die de jongeren met dit gedrag uitzenden en zo het gedrag terug hanteerbaar te maken voor de school.

Veel van onze jongeren zijn ‘maatschappelijk kwetsbaar’. Als zij de kans krijgen om een goed schoolparcours te lopen, verhoogt dat ook meteen hun maatschappelijke kansen.

Elke betrokkene wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Als we met een begeleiding starten, doen we dat via een rondetafelgesprek. Daar worden alle belangrijke personen rond een jongere uitgenodigd: de jongere zelf, de ouders, de school, het CLB en eventueel andere zorgfiguren of hulpverleners.

Als iedereen rond de tafel zit, wordt de informatie gedeeld. Zo krijgt een school belangrijke informatie, waar ze rekening mee kan houden. Zo horen ouders de bezorgdheid van de school over hun kind en kan er een gezamenlijk plan van aanpak besproken worden. Dit gesprek versterkt de banden tussen school, jongere en ouders en maakt samenwerking sterker.

Na incidenten op school kan er herstelgericht gewerkt worden. Een HERGO (Herstelgericht groepsoverleg) of een herstelcirkel is een effectieve methode om een incident of moeilijke/gespannen klassfeer te benaderen.

De focus van het hersteldenken ligt niet op de dader of op de straf, maar op de schade die betrokkenen ervaren. Deze methode geeft aan slachtoffers de kans om zich opnieuw gewaardeerd te voelen en aan daders om de aangerichte schadete herstellen.

Een HERGO of een herstelcirkel eindigt meestal in een samenkomst met alle betrokkenen, waarin elk over de herstelvragen kan nadenken en spreken. Een herstelgesprek vindt plaats vanuit een geweldloze houding en stimuleert verbindend contact.