Jongeren brengen veel tijd door op school. Om tot leren te komen, is het belangrijk dat je je goed voelt op school, gemotiveerd blijft en positieve relaties kan ervaren. PROS tracht op verschillende manieren te werken aan een positief schoolklimaat, de relaties onderling en het welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs.

Basis-
onderwijs

De module basisonderwijs richt zich op 10- tot 12-jarigen die school lopen op een Mechelse school (Mechelen en deelgemeenten). Binnen deze module hebben we een preventief luik (teambuilding 5e leerjaar) en een curatief luik (kind- en contextbegeleiding).

PrOS secundair onderwijs

Secundair
onderwijs

Aan de start van het schooljaar werken we preventief met klasgroepen via de klasteambuildings. Gedurende het schooljaar werken we één-op-één met jongeren vanuit een individuele begeleiding. Ook de school en de context van de jongere wordt hierbij betrokken. De module Switch richt zich meer op klasbegeleidingen en met onze herstelinterventies (herstelcirkels, HERGO,…) benaderen we schoolse conflictsituaties vanuit een herstelgericht gedachtegoed. Binnen Carrousel tot slot werken we met jongeren die nood hebben aan een schoolvervangend traject om opnieuw succeservaringen te kunnen opdoen en nieuwe motivatie tot leren te vinden.

Aanmeldingen gebeuren steeds door de CLB-medewerker van de school via het Centraal Meldpunt (CMP).

Volwassenen-
onderwijs

Binnen het volwassenenonderwijs (Crescendo-CVO Mechelen) bieden we psycho-sociale begeleiding aan (jong)volwassenen aan, die beogen hun diploma secundair onderwijs te behalen.

Deze begeleiding vindt steeds plaats in nauwe samenwerking met de Campus. De begeleidingsduur is afhankelijk van de noden en kan variëren van enkele weken tot een volledig academiejaar.

Volwassen onderwijs