Carrousel

Carrousel biedt begeleiding aan jongeren die omwille van uiteenlopende redenen niet meer naar school kunnen en/of willen gaan (schoolmoeheid, gedragsproblemen, depressie, ….). De jongere is minimum 15 jaar en woont in Mechelen.

Het uiteindelijke doel is om de carrousel waarin vele jongeren verzeild zijn geraakt te doorbreken en nieuwe perspectieven te bieden door de school even op pauze te zetten: voor enkele weken tot enkele maanden of een gans schooljaar. We gaan op zoek naar een toffe leerplek, die aansluit bij de interesse van de jongere zodat de jongere opnieuw succeservaringen kan op doen en tijd en ruimte heeft om na te denken over zijn/haar toekomst. Deze leerplek: is vrijwillig en de jongere wordt door ons verzekerd.

Daarnaast komt de jongere wekelijks op gesprek bij PROS. We organiseren regelmatig rondetafelgesprekken met alle actieve betrokkenen (jongere, ouders, CLB, leerplek, hulpverleners, huisarts,… ).

Wij zijn op zoek naar toffe leerplekken!

Om de jongere voldoende keuzemogelijkheden te bieden, zijn we steeds op zoek naar nieuwe leerplekken.

Wat maakt een leerplek een goede leerplek voor Carrousel?
Wij zoeken een leerplek, die de jongere aan het werk zet, maar ook bereid is om rekening te houden met het tempo van de jongere. We zoeken een plek met collega’s, die open staan voor samenwerking en graag hun steentje willen bijdragen in het steunen van jongeren, die nog erg zoekende zijn in het leven.

Sommige jongeren kunnen zelfstandig werken, anderen hebben wat meer begeleiding nodig. Dus een positieve instelling en goodwill van de organisatie is cruciaal. Het werk dat de jongeren doen, is afhankelijk van de mogelijkheden van de organisatie: ondersteunen van bewoners in een woonzorgcentrum, helpen in een groot keuken, stock aanvullen in winkels, klanten bedienen, helpen in verzorging van dieren, verkoop en bediening in een winkel, …

Een goede match zorgt voor gemotiveerde jongeren en dat hij/zij vaardigheden leert als: op tijd komen, doorzettingsvermogen, beleefd zijn, een positieve relatie (engagement) aangaan, positieve communicatie gebruiken tav collega’s en omstaanders, nieuwe taken durven en proberen aan te gaan, …

Wij zien deze leerplek als een alternatieve dagbesteding ipv school, waar de jongere vrijwillig werkt tijdens de schooluren. Wij zorgen ervoor dat de jongere verzekerd is.

Wanneer een jongere welkom is op een werkplek, zijn steentje kan bijdragen en naar waarde wordt geschat, kan dit voor de jongeren een ongelofelijke levenservaring zijn.

Geprikkeld?

Kan jullie organisatie een bijdrage leveren aan deze Carrousel-module of wil je samen met ons bekijken welke mogelijkheden er zijn, dan horen we het graag!
Voor meer info:

Eva Van Asch
015/42 08 32 of 0483/66 16 42
eva.vanasch@cggdepont.be