Secundair onderwijs

Individuele begeleiding

Gedurende drie maanden werken we intensief samen met de jongeren, ouder(s), leerkrachten en CLB. Wekelijks heeft de jongere een gesprek met een PrOS-begeleider, dit kan op school of in het PrOS-lokaal. Soms komen we thuis langs. Samen zoeken we naar wat de jongeren kan helpen om zich goed te kunnen voelen op school. Om voor individuele begeleiding in aanmerking te komen moet de jongere school lopen in Mechelen.

Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT)

Soms is het nodig om met iedereen rond de tafel te gaan zitten om samen na te denken hoe het verder kan op school.

SWITCH

Switch is een nieuwe module in plaats van het schoolvervangend traject. Het gaat om schoolinterne en ondersteunende trajecten. Een aanmelding kan vertrekken vanuit een individuele jongere of vanuit een klasgroep. Er wordt zowel gewerkt met de leerling(en) als met de leerkrachten en/of schoolbestuur. Voor meer informatie contacteer Rutger Verhoeven: 015/42.08.32

Caroussel

Met dit project richt PrOS zich op jongeren die herhaaldelijk geconfronteerd worden met moeilijkheden in hun schoolloopbaan. We proberen om de jongere een schoolvervangend alternatief aan te bieden en ruimte te creëren om achterliggende problemen te belichten.

De begeleidingsduur is afhankelijk van de noden van de jongere en kan variëren van enkele weken tot een volledig schooljaar. Om voor Carrousel in aanmerking te komen moet de jongere in Mechelen wonen en minimum 15 jaar zijn.

Herstelgericht werk

Herstelgericht werken kan aangewend worden om een conflict of ruzie op school te herstellen. Hiervoor worden alle betrokken partijen samengebracht in een herstelcirkel of HERGO (herstelgericht groepsoverleg) om een herstelplan op te stellen. Belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Groep

Door middel van een creatief groepsaanbod (met o.a. een 3-daagse) wordt gedurende een week met jongeren gewerkt aan sociale vaardigheden. Deze begeleiding gebeurt eveneens in nauwe betrokkenheid van het netwerk van de jongere.

Het aanbod voor deze begeleiding zal doorheen het schooljaar aangekondigd worden.