Volwassen onderwijs

Binnen het volwassenenonderwijs (CVO Campus Vijfhoek) biedt PrOS psychosociale begeleiding aan (jong-) volwassenen die beogen hun diploma secundair onderwijs te behalen. Via gesprekken met de cursist en/of zijn of haar netwerk trachten we meer zicht te krijgen op wat er moeilijk loopt en wat er nodig is om hieraan tegemoet te komen. Begeleiding vindt steeds plaats in nauwe samenwerking met de school CVO Campus Vijfhoek.